Sağlık Televizyonu

Beyin ve Sinir Cerrahisi » Yüz Seyirmeleri (Hemifasiyal Spazm)

Yüz Seyirmeleri (Hemifasiyal Spazm) Beyin ve Sinir Cerrahisi yüz,yüz sinirleri,gözler,seyirmeler,istemsiz,irade dışı,fasiyal spazmYüzün bir tarafındaki kasların ve gözün istem dışı, gayri-iradi ve zaman zaman kendiliğinden kasılmasına "yüz seyirmesi" denir.Yüz seyirmeleri tipik olarak gözün etrafında başlar ve daha sonra ağız etrafındaki diğer yüz kaslarına sirayet eder. Seyirmeler bir dakika veya birkaç dakika sürebilir. Seyirmeler çoğunlukla yorgunluk, stress, anksiyete ve heyecan esnasında artarken, istirahat ve uyku esnasında azalmaktadır.

*Yüz Seyirmelerinin Tarihçesi:
Yüz seyirmesinin tarifi ilk defa 1888 yılında yapılmış olup, 1940'lı yıllarda kadavra çalışmalarında yüz sinirleri üzerine atardamar temasları bildirilmiştir. 1945 yılında beyincik tümörlü hastalarda yüz seyirmeleri olduğu görülmüştür. 1947 yılında yüz seyirmeli hastalarda ilk defa atar damar basısı tanımlanmıştır. Günümüzde yüz seyirmeli pekçok hastada ileri görüntüleme teknikleri ile atar damar basısı tespit edilebilmektedir.

*Yüz Seyirmelerinin Genel Özellikleri:
-Görülme sıklığı:
Görülme sıklığı 100.000 kadında 14-15, 100.000 erkek arasında 7-8 kişidir. Bu oran "Trigeminal Nevralji"li hastalara göre daha az olup 5 Trigemina Nevralji hastasına karşılık 1 yüz seyirmesi vakası görülmektedir. En sık 40-60 yaşlarında görülmesine rağmen 70'li yaşlarda 100.000 kişide 40 kişiye kadar çıkmaktadır. Kadınlar erkeklere göre iki kat daha fazla etkilenmektedirler.

Asya kökenlilerde daha sık görüldüğü bildirilmiş olup bunun nedeni bu bölgede yaşayanların beyincik kemiğinin daha dar hacimli olmasıdır. Ailevi vakalar bildirilmekle birlikte, soyaçekim formları sık değildir. Tüm yüz seyirmelerinin %1-2'sinde ailevi geçiş bildirilmiştir.

*Yüz Seyirmelerinin Klinik Özellikleri:
Yüz seyirmeleri aralıklı harketlerle seyreden kronik seyirli bir hastalık olup, hastalar yüz kaslarında ağrısız, tekrarlayıcı, gelip geçici titreme hareketlerinden bahsederler. Yüzün tek tarafındaki kaslarda aralıklı, düzensiz kasılmalar olup bu kasılmalar tek taraflı göz çevresindeki kaslarda başlar ve sonraları ağız etrafındaki kaslarda, bazen de boyun kaslarında bile görülür. Bu istemsiz hareketler hasta tarafından durdurulamaz. Hareketler özellikle heyecan, anksiyete, konuşma, çiğneme ve efor esnasında artar, uyku esnasında ise %80 olguda hareket gözlenebilir.

*Yüz Seyirmelerinin Nedenleri ve Oluşumu:
Yüz seyirmeleri iki grubta sınıflandırılmaktadır:
1-Primer (birincil) yüz seyirmesi
Bu grup yüz seyirmesinin genel özelliği, aynı tarafta yüz siniri felci olmaması, atar damar basısı dışında lezyon olmaması ve kronik gidişli olmasıdır. Bu gruptaki hastalarda geniş atar damar, yüz sinirine bası oluşturup sinirdeki iletimi engelleyerek seyirmelere neden olmaktadır. Bu teoriye "transmission blok teorisi" adı verilmekte olup, teori 1968'de Gardner tarfından tanımlanmıştır.
2-Sekonder yüz seyirmesi
Genellikle altta yatan başka hastalıklar yüz seyirmesinden sorumludur. Bunlar;
-Kafa travması,
-Beyin tümörleri (köşe tümörleri, paget hastalığı),
-Beyin damar hastalıkları (anevrizma, AVM),
-Multipl skleroz

*Yüz Seyirmelerinin Teşhisi:
1-İyi bir anemnez ve nörolojik muayene:
Yüz seyirmelerinde yüz kaslarının hareketlerinin görülmesi bu hastalığın tanısında yeterlidir. Seyirmeleri ortaya çıkarmak için hastayı konuşturmak önemlidir. Hastanın konuşması veya heyacanlanması bu hastalığın görüntüsü olan seyirmeleri görünür hale getirir. Primer yüz seyirmelerinde nörolojik muayene genellikle normaldir. Buna karşılık sokonder seyirmelerde ise sebep olan hastalığın beyinciğe veya diğer komşu beyin sapı sinirlerine basısına ait nörolojik şikayet ve bulguları olabilir.
2-Görüntüleme yöntemlerinden beyin magnetik rezonans (MR):
MR tekniği hem primer hem de sekonder yüz seyirmelerine neden olan sebebi ortaya çıkarmaktadır. Bu tekniği kullanırken özellikle yüz sinirine ait bir araştırma ve inceleme yapmak önemlidir. Bir normal beyin MR inceleme tekniğinde hastalığın nedeni çoğu kez görülmez.
3-Yüz sinirinin fizyolojik ileti çalışmalarından EMG(eloktromyelografi) tekniği:
Bu teknik ise yüz sinirini seyirmesini taklit eden bazı hastalıkları ayırt etmek için önemlidir.

*Yüz Seyirmelerinin Ayırıcı Tanısı:
1-Fasiyal tik:
Yüz kasları dışında vucudun diğer kaslarında da benzer istemsiz hareketler olmasıdır. Hemifasiyal spazmdan farkı, hareketlerin kısmen baskılanmasıdır.
2-Blefarospazm:
Göz kaslarının iki taraflı simetrik ve senkronlu tutulması ile hemifasiyal spazmdan ayırt edilir.
3-Oromandibüler distoni:
Altyüz, çene, dil, boğaz ve ağız kaslarında tekrarlayıcı ve devamlı kasılmalar vardır, ancak göz kasları tutulmaz.
4-Fasiyal miyokimi:
Yüz kaslarında devamlı ve dalgalara benzer istemsiz kasılmalar vardır.
5-Tardif disknezi:
Yüz, boyun ve kollarda sterotipik hareketlerdir. Gövdede dönme, yüzde buruşma hareketleri tipiktir.
6-Fokal epilepsi nöbetleri:
Yüzün bir yarısını etkileyen fokal saralar yüz seyirmelerine karışır. EEG önemlidir.
7-Psikojen:
Geceleri uykuda olmazlar.

*Yüz Seyirmelerinin Tedavisi:
1-Tıbbı tedavi,
2-Cerrahi tedavi

-Tıbbı tedavi:
Burada kullanılan ilaçlarlar:
Karbomezapin, antikolinerjikler, baklofen, haloperidol, gabapentin, ve diğer ilaçların amacı sedasyondur. Belki bu ilaçlar sadece hafif vakalarda ve cerrahi teknikler uygulanamayan hastalarda düşünülebilir. Bunun dışında yüz seyirmelerinin tedavi seçeneği olarak düşünülmemelidirler. Bu tedavinin etkisi sınırlıdır.

-Botiliniyum toksin enjeksiyonu:
Asetil kolin sinapsını inhibe ederek hedef organda nöronal aktivite kaybına neden olur. İlk defa 1985 yılında yüz seyirmelerinde kullanılmış olup başarı oranı farklı raporlara göre %75-90'lara ulaşmakta, etki süresi birkaç ay ile sınırlı olmakta, mutlaka tekrarlanması gerekmektedir. Göz kuruluğu, göz kapağında ve yüz kaslarında felçler, çift görme, aşırı göz yaşı salgılanması gibi komplikasyonları vardır. En sık komplikasyon %20 oranında göz kapağı düşüklüğüdür. Bu tedavinin önemli dezavantajları, yüksek maliyeti ve tekrarlı enjeksiyon ihtiyacıdır.

-Cerrahi tedavi:
Bu tedavi seçeneği bu hastalıkta altın standart yöntem olan "mikrovasküler dekompresyon"dur. Bu tedavi seçeneğinde iki endikasyon vardır.
1-Tekrarlayan botoks enjeksiyonları başarısız olduğunda
2-İlk tedavi seçeneği olarak uygulanması.

Öncelikle yüz ağrılarında olduğu gibi yüz seyirmelerinin de adının doğru konması tedavinin başarısında oldukça önemlidir. Eğer birincil yüz seyirmesi var ise, MVD tekniği tecrübeli ellerde ve merkezlerde yapılırsa %90'nın üzerinde hem kozmetik hemde fizyolojik başarı sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi İçin:

www.profdrhidayetakdemir.com

Etiketler: yüz yüz sinirleri gözler seyirmeler istemsiz irade dışı fasiyal spazm

Yayın Tarihi: 10.10.2010     Görüntülenme Sayısı: 71686

36

Prof. Dr. Hidayet AKDEMİR

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

EmailUzmana Soru Sor

Beyin ve Sinir Cerrahisi kategorisinin diğer konularına bak...

Kategoriler
Psikolojik Hastalıklar
Çocuk Kalp Hastalıkları
Üro-Genital Sistem Hastalıkları
Cilt Sağlığı ve Bakımı
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Plastik ve Estetik Cerrahi
Ana Sayfa   Uzmanlarımız   Güncel Haberler   Sağlık Ürünleri   Bize Ulaşın   Rss

Copyright © 2009 DoktorCare.com. Tüm Hakları Saklıdır. Sitede yayınlanan video ve makaleler kaynak gösterilmeden kopyalanamaz. Doktor Çare.

UYARI:
DoktorCare.com'un içeriği ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir tıbbi tedavinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. DoktorCare.com'un içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitemizdeki yazılar, videolar sadece bilgi vermek amacı ile yayınlanmaktadır, uzman hekimlere danışılmadan kesinlikle tedavi için kullanılmamalıdır. Site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Site Yapım: www.SiberMedya.com